ថៅកែចិត្តចោរ

0.00 Avg rating0 Votes
Series:General Knowledge Book
Publisher:គ្រឺះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ
Genres:អត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
Authors:,
Pages:40 pages
Binding: Softcover

រឿងថៅកែចិត្តចោរ៖

  • និពន្ធនៅឆ្នាំៈ ១៩៥៦
  • ជាប្រភេទៈ អក្សរសិល្ប៏ទំនើប
  • មានចំនួន១ឈុត ៧ឆាកបែបល្ខោននិយាយ៖

ឆាកទី១ ផានិត និងតៃកុងឡាន

ឆាកទី២ ផានិត ហំ និងថៅកែ

ឆាកទី៣ ផានិត សុខ មាន គង់ ទ្រី

ឆាកទី៤ ផានិត ថៅកែ និងតៃកុង

ឆាកទី៥ មនុស្សដដែលថែម ប្រពន្ធពូហំ ចូលមក

ឆាកទី៦ មនុស្សដដែលថែម សុខ មាន គង់ ទ្រី

ឆាកទី៧ ទាំងអស់គ្នា ថែម ទាំងពួកនគរបាល

ធនធានមនុស្សជាកម្លំាងចលករមួយចំាបាច់បំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ គោលដៅរបស់យើងគឺការកសាងធនធានមនុស្សឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អពេញលេញ ដែលប្រកបដោយចំណេះដឹង សីលធម៍ និងជំនាញ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះក្រុមការងារខិតខំស្វែងរកនូវសៀវភៅ និងអត្ថបទល្អៗសម្រាប់ជាឯកសារស្រាវជ្រាវ ពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សិស្ស និស្សិត លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្នុងការបង្រៀន និងរៀន ដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង បំណិន និងចេះស្រឡាញ់ការសិក្សា។

សៀវភៅនេះចែកជូនជា PDF File ចំពោះការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗយើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេ។

លោកអ្នកអាចទាញយកដោយសេរី សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន៕

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.